prof. dr hab. inż. Andrzej Świątoniowski – Najważniejsze publikacje


Sumaryczny dorobek naukowy- obejmuje 246 publikacji – w tym 3 pozycje książkowe oraz 7 monografii, a także 148 zrealizowanych projektów badawczych na potrzeby przemysłu.


Publikacje książkowe

 1. Świątoniowski A., „Analiza współzależności pomiędzy drganiami , a przebiegiem procesu”. Wyd . AGH Kraków.1991r. ISSN 0239-5320.
 2. Świątoniowski A., Bar A.:”Współczesne problemy wytwarzania blach i taśm”. Wyd . AGH Kraków.2005r. ISBN 83-7464-006-5.
 3. Świątoniowski A. (red)., „Modyfikacja nadstopów kompozycji na bazie niklu i chromu podczas odkształcenia w procesie walcowania . Wyd. ARBOR FP 2013 ISBN:978-83-937685-0-9

Wybrane artykuły naukowe w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w tym m.in.:

 1. Celadyn K., Łukaszek –Sołek A., Świątoniowski A.,Sinczak J.; Technology of Forging Railroad Switch Blade., (Srebrny medal na Seul International Invention Fair ), Korea Invention Promotion Association, Seul Korea 26th – 29th 2015.
 2. Świątoniowski A., .Bałon P., Szostak J.: Łączenie elementów struktury samochodu z zastosowaniem wtłaczania i zgrzewania części złącznych; w monografii: Badania i kierunki rozwoju technologii połączeń przetłaczanych na zimno, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2015 rozd.11 s.221-236.
 3. Bałon P., Świątoniowski A., Szostak J.: Improved Method of Springback Compensation in Metal Forming Analysis II,:Strength of Materials, 2016 vol.48 no. 04., s. 540-550 ISSN 0039+2316.
 4. Chyła P.,Łukaszek-Sołek A.,Świątoniowski A.,Szostak J.:Constitutive equation to predict the flow stress and the processingmaps of the Ni55Cr45 alloy, Metal 2017:26 International Conference on Metallurgy and Materials, Brno Czech Republic s.401-407 ISBN: 978-8–87294-73-4.
 5. Troive L.,Bałon P., Świątoniowski A., Mueller T., Kiełbasa B.:Springback Compensation for a Vehicle’s Steel Body Panel., International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 2017, pp.108-115.
 6. Bałon P., Świątoniowski A., Kiełbasa B.; The analysis of bottom forming process for hybrid heating device; Proceedings of the 20 th International ESAFORM Conference on Material Forming, 2017,s.170001-1 – 17000-6.
 7. Kiełbasa B., Bałon P., Świątoniowski A., Szostak J.; Fatique Failure Analysis in Composite Plates with an Elliptical Hole, Strength of Materials, 2017 vol.49 no. 04., 2017, s. 500-513 ISSN 0039-2316.
 8. Wilk J., Bałon P., Smusz P., Rejman Świątoniowski A., Kiełbasa B., Szostak J., Kowalski Ł.: Thermal Stratification in the Storage Tank, 23rd Internatinal Conference on Material Forming ESAFORM 2020 ELSEVIER.
 9. Bałon P.,Rejman E.,Świątoniowski A., KiełbasaB.,Smusz R.,Szostak J.,Kowalswki Ł.: Thin –walled integral constructions in aircraft industry.Metall Forming ESAFORM 2020 ELSEVIER.

<- Wróć do opisu głównego