prof. dr hab. inż. Andrzej Świątoniowski

Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn


Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół poznania zjawisk związanych z procesami plastycznej przeróbki metali oraz ich sprzężeniu z dynamiką pracy urządzeń technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem pras i walcarek. Zagadnienia te łączą się ściśle z problemami konstrukcji i eksploatacji urządzeń ukierunkowanych na ograniczenie energochłonności procesów oraz podniesienia jakości wyrobów poprzez zawężenie przedziałów tolerancji wymiarów i kształtów. Równolegle wraz zespołem podejmuje badania dotyczące obróbki materiałów konstrukcyjnych nowej generacji tak w zakresie wysoko i ultra wytrzymałych stali stopowych jak i nowo skomponowanych stopów na bazie niklu i chromu.