prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski – Życiorys naukowy


  • w 1979 r. – Magister inżynier budownictwa; Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
  • w 1988 r. – Doktor nauk technicznych: nadany przez Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, tytuł pracy: Nośność belki z montażowymi węzłami podatnymi,
  • w 2000 r. – Doktor habilitowany nauk technicznych nadany przez Politechnikę Warszawską, tytuł pracy: Kształtowanie szkieletów stalowych i zespolonych o węzłach półsztywnych,
  • w 2009 r. – Tytuł profesora nauk technicznych – postępowanie przeprowadzone przez Politechnike Warszawską,
  • w okresie od 2005 r. do 2008 r. – Prorektor Politechniki Rzeszowskiej ds. Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej,
    w okresie od 2008 r. do 2012 r. – Prodziekan ds. Nauki Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
  • w okresie od lutego 2002 r. do sierpnia 2004 r. – Visiting professor w Universidade da Beira Interior in Covilha, Portugal.