prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski

Zakład Budownictwa


Tematyka prac naukowych: połączenia i węzły w konstrukcjach stalowych i zespolonych stalowo-betonowych, zaawansowane modelowanie szkieletowych konstrukcji budowlanych, zachowanie się konstrukcji w przypadku oddziaływań ponadnormatywnych, wdrażanie rozwiązań norm europejskich (Eurokodów) do krajowej praktyki projektowej.