Prof. Grzegorz Przebinda – książki i artykuły


Grzegorz Przebinda opublikował dotąd ok. 400 książek, artykułów i esejów w języku polskim, rosyjskim, angielskim, francuskim, czeskim, ukraińskim i białoruskim. Jako ciekawostkę można podać fakt, że jeden z artykułów o prześladowaniu religii w ZSRR został przetłumaczony i wydany w języku fińskim. W 2013 roku nakładem wydawnictwa Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego ukazała się pierwsza w Rosji książka Grzegorza Przebindy pt. „Между Краковом, Римом и Москвой. Русская идея в новой Польше”, będąca zbiorem esejów i tekstów poświęconych dialogowi kultur i narodów rosyjskiego i polskiego. W latach 1987–2014 przeprowadził i opublikował w polskich czasopismach (podziemna, a potem legalna „Arka”, „Czas Krakowski”, „Tygodnik Powszechny”, „Rzeczpospolita”, paryska „Russkaja Mysl”, „Nowa Europa Wschodnia”) wywiady z pisarzami rosyjskimi, w tym także emigracyjnymi, m.in. z Natalią Gorbaniewską, Iriną Iłowajską-Alberti, Władimirem Bukowskim, Bułatem Okudżawą, Andriejem Siniawskim, Gieorgijem Władimowem, Jewgienijem Rejnem, Dymitrem Bykowem, Władimirem Makaninem, Wiktorem Jerofiejewem. Za swego Mistrza w dziedzinie rusycystyki współczesnej i wszelkiej wiedzy o Bułhakowie uznaje wielkiego Andrzeja Drawicza (1932-1997). Publikował w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz w pismach o większym nakładzie, w tym także w tygodnikach i gazetach codziennych – w „Znaku”, „Więzi”, „Tygodniku Powszechnym”, „Rzeczpospolitej”, „Polityce”, „Gazecie Wyborczej” oraz wydawanym w Paryżu przez antykomunistyczną emigrację z ZSRR tygodniku „Russkaja Mysl”. Jego teksty na język rosyjski tłumaczyła m.in. Natalia Gorbaniewska (1936-2013). W 2016 wraz z żoną Leokadią i synem Igorem przetłumaczył na polski „Mistrza i Małgorzatę” Michaiła Bułhakowa.

Książki

  1. Между Краковом, Римом и Москвой. Русская идея в новой Польше
  2. Piekło z widokiem na niebo. Spotkania z Rosją 1999–2004
  3. Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX w.
  4. Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy
  5. Kto jest kim w Rosji po 1917 roku
  6. Zaułki Mistrza Wolanda
  7. Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w rosyjskiej myśli filozoficznej 1832–1922
  8. Mikołaj Czernyszewski. Późny wnuk Oświecenia
  9. Włodzimierz Sołowjow wobec historii

<- Wróć do opisu głównego