prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

Zakład Komunikacji Międzykulturowej


Filolog rusycysta, historyk idei. Autor około 400 publikacji – po polsku, rosyjsku, francusku, ukraińsku, angielsku, białorusku, czesku i fińsku – w tym dziewięciu książek na temat kultury i historii Rosji, Ukrainy i Białorusi, także ich związków z dawną i nową Polską. Autorskie edycje książkowe: Włodzimierz Sołowjow wobec historii (Kraków: Arka, 1992), Mikołaj Czernyszewski. Późny wnuk Oświecenia (Katowice: Śląsk, 1996), Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w rosyjskiej myśli filozoficznej (1832–1922) (Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1998), Zaułki Mistrza Wolanda (Kraków: Oficyna Literacka, 2000), Kto jest kim w Rosji po 1917 roku (Kraków: Znak, 2000), Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy (Kraków: Znak, 2001), Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku (Kraków: Universitas, 2003), Piekło z widokiem na niebo. Spotkania z Rosją 1999–2004 (Kraków: Znak, 2004), Между Краковом, Римом и Москвой. Русская идея в новой Польше (Moskwa: Rossijskij Gosudarstwiennyj Gumanitarnyj Uniwersitiet, 2013). Przetłumaczył na polski – razem z żoną Leokadią Anną, synem Igorem i przy wydatnej pomocy córki Anety – Mistrza i Małgorzatę Michaiła Bułhakowa, opatrując wydanie filologicznym komentarzem (Kraków: Znak, 2016).