prof. dr hab. Ewa Marcinkowska – Najważniejsze publikacje


Wybrane publikacje w postaci monografii oraz podręczników akademickich

 1. Marcinkowska E. Skóry i ich zamienniki w świetle bezpieczeństwa i higieny użytkowania Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Radom 2013, s.208.
 2. Marcinkowska E. Symulacja procesów wymiany ciepła i wilgoci w badaniach i ocenie jakości materiałów Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie, AE, Kraków 1993, nr 116, 159 s.
  Duda I., Marcinkowska E. Towaroznawstwo wyrobów skórzanych i futrzarskich Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2001, s. 200, (udział 18%).
 3. Duda I.,Marcinkowska E., Badanie i ocena jakości wyrobów przemysłu skórzanego według wymogów norm PN-EN ISO, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, 106 s. Tytuł rozdziału w monografii: Obuwie 70-106, Zofia Cichoń (red.), (udział własny 40%).

Wybrane publikacje w czasopismach posiadających Impact Factor

 1. BIELAK E., MARCINKOWSKA E., SYGUŁA-CHOLEWINSKA J., (2020), Investigation of finishing of leather for inside parts of the shoes with a natural biocide, Scientific Reports, 26th of February, [online] www.nature.com/articles/s41598-020-60285-y. vol. 10, article number: 3467, s. 1-10, j. eng, DOI: 10.1038/s41598-020-60285-y, CC: CC-BY. Czasopismo: Scientific Reports, (lista A, 140 pkt.).
 2. MARCINKOWSKA E., ZIELIŃSKA G., (2020), Sensory and Instrumental Research of Leather Softness, Journal of the Society of Leather Technologists and Chemist (w druku).
 3. MARCINKOWSKA E., ZIELIŃSKA G., (2018), Do Leather Anisotropic Properties Have an Effect on ShrinkageTemperature? Journal of the American Leather Chemists Association. – vol. 113, iss. 5, p. 163-171. (lista A, 25 pkt.).
 4. BIELAK E., MARCINKOWSKA E., SYGUŁA-CHOLEWINSKA J.,  The durability of antimicrobial effect of leathers finished with oregano oil, The Journal of the American Leather Chemists Association, , vol. 112, no. 11, p. 377-386 (20 pkt.).
 5. BIELAK E., MARCINKOWSKA E., SYGUŁA-CHOLEWINSKA J., (2017) GOLONKA J., (2016), An Examination of Antimicrobial Activity of Lining Leathers Fatliquored with Essential Oils, The Journal of the American Leather Chemists Association, j. eng, vol. 111, iss. 6, s. 213-220, ISSN: 0002-9726, Lista: A, (20 pkt.).
 6. ZIELIŃSKA G., MARCINKOWSKA E. (2016), The Bioindicator Method for Assessing Safety in Use of Leathers, Part I: Calorimetric Measurements of Bioindicator Response to Extracts From Leathers, Journal of the Society of Leather Technologists and Chemist vol. 100, no. 5, s. 246-251, j. eng, ISSN: 0144-0322, Lista: A, (20 pkt.).
 7. ZIELIŃSKA G., MARCINKOWSKA E. (2016), The Bioindicator Method for Assessing Safety in Use of Leathers, Part II: The Study of the Response of Tetrahymena to Leather Extracts by Using a Microscope and the Clark Electrode, Journal of the Society of Leather Technologists and Chemist, vol. 100, no. 6, s. 327-333, j. eng, ISSN: 0144-0322, Lista: A, (20 pkt.).