prof. dr hab. Ewa Marcinkowska

Zakład Towaroznawstwa


Dorobek naukowy mieści w dziedzinie nauk społecznych oraz inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, a także inżynierii materiałowej, w zakresie zarządzania produktem, towaroznawstwa przemysłowego oraz materiałoznawstwa i inżynierii wyrobów przemysłu lekkiego. Badania naukowe i publikacje dotyczą przede wszystkim zagadnień związanych z higieną i komfortem oraz bezpieczeństwem użytkowania wyrobów przemysłowych.Telefon: 13 43 755 80
E-mail: ewa.marcinkowska@kpu.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur pracownika