mgr Robert Rajs – Życiorys naukowy


Po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczął pracę dydaktyczną oraz naukową w Zakładzie Dydaktyki techniki i informatyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, gdzie pod kierunkiem prof. dr hab. Waldemara Furmanka prowadził badania naukowe związane z dydaktyką techniki i informatyki. W tym okresie opracował skrypt z Konferencji naukowej pod tytułem „Edukacja ogólnotechniczna w wybranych krajach świata”. Również w tym okresie opracował kilka artykułów do czasopism – wydawnictwo FOSZE.

Od 2000 r. pracownik dydaktyczny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Od początku pracy pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesława Wajsa prowadził badania naukowe, które były i nadal związane z wykorzystaniem różnych metod i narzędzi do badania jakości kształcenia informatycznego wśród studentów kilku kierunków kształcenia, czego wyrazem były artykuły, udziały w konferencjach naukowych.


<- Wróć do opisu głównego