mgr Jerzy Świst – Życiorys naukowy


  • Studia humanistyczne – historia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • Studia Podyplomowe – Europeistyka o specjalności „Administracja publiczna i samorządowa” na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

<- Wróć do opisu głównego