dr inż. Bogusław Wiśniewski

Zakład Informatyki


Od 1974 r. pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej. Od 2002 r. pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Obecnie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. W 1969 r. – technik elektronik, w 1974 r. – magister inżynier Automatyki Cyfrowej, w 1983 r. – doktor inżynier w zakresie Geo-elektroniki. Specjalizacja w dziedzinie przetwarzania słabych sygnałów, technice cyfrowej oraz mikroprocesorach (mikrokontrolerach), procesorach sygnałowych.Telefon: 13 43 755 70
E-mail: boguslaw.wisniewski@kpu.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur pracownika