mgr inż. Krzysztof Ochałek – Najważniejsze publikacje


Artykuły

  1. „Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem blach cienkościennych z zastosowaniem podgrzewaniem”, PRZEGLĄD MECHANICZNY Vol. 1/2017,
  2. „Wpływ temperatury procesu zgrzewania tarciowego z przemieszaniem – FSW – na wytrzymałość złącza” PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Vol. 90 2/2018,
  3. „Friction stir welding of 2024-T3 aluminium alloy sheet with sheet pre-heating” MATERIALI IN TEHNOLOGIJE Vol. 52 6/2018.