mgr inż. Krzysztof Ochałek

Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn


Mechanik, konstruktor, technolog. Zajmuje się szeroko rozumianą mechaniką począwszy od projektowania w środowisku wirtualnym CAD poprzez etapy obliczeń inżynierskich, tworzenia technologii obróbkowych CAM, obsługi maszyn sterowanych numerycznie aż po kontrolę jakości wyrobów. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół alternatywnych metod spajania materiałów m.in. zgrzewania tarciowego z przemieszaniem.