mgr Edyta Szydło – Życiorys naukowy


 • Absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, magister pielęgniarstwa,
 • Ukończone studia podyplomowe Psychogeriatria z elementami neuropsychologii,
 • Otwarty przewód doktorski na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Gniadek na temat „Obciążenie opiekunów osób chorych na stwardnienie rozsiane”.

Ukończone kształcenie podyplomowe

Kurs kwalifikacyjny pn.:

 • „Pielęgniarstwo onkologiczne”.

Kurs specjalistyczny pn.:

 • „Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek”,
 • „Kompleksowa pielęgniarskiej opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”,
 • „Leczenie ran dla pielęgniarek”,
 • „Szczepienie ochronne dla pielęgniarek”,
 • „Ordynowanie leków i wypisywani recept”,
 • „Żywienie enteralne i parenteralne dla pielęgniarek”,
 • „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”,
 • „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych”,
 • „Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami onkologicznymi dla pielęgniarek i położnych”,
 • Warsztaty z psychoonkologii.

Szkolenie praktyczne pn.:

 • „Instruktor symulacji niskiej wierności”,
 • „Instruktora symulacji przedmiotów specjalistycznych – pośrednia wierność”,
 • „Instruktor symulacji wysokiej wierności”,
 • „Egzaminator OSCE w pielęgniarstwie”,
 • „Komunikacji interpersonalna”.

<- Wróć do opisu głównego