dr Edyta Szydło

Zakład Pielęgniarstwa


Asystent, w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, Podstawowa Opieka Zdrowotna. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywane na stanowisku pielęgniarki w Centrum Medyczno- Charytatywnym w Krośnie.Telefon: 13 43 755 50
E-mail: edyta.szydlo@kpu.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur Pracownika