mgr Edyta Szydło – Doświadczenie pozauczelniane


  • Zainteresowania zawodowe z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego, neurologicznego, opieki hospicyjno-paliatywnej i bioetyki.

<- Wróć do opisu głównego