mgr Dawid Makowicz – Życiorys naukowy


 • Absolwent Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle,
 • Ratownik medyczny,
 • Absolwent Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, magister Pielęgniarstwa. 

Ukończone kształcenie podyplomowe

Kurs kwalifikacyjny pn.:

 • „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek”,
 • „Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrograficznego dla pielęgniarek i położnych”,
 • „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych,
 • „Przetaczanie krwi i jej składników”,
 • „Wywiad i badania fizykalne”,
 • „Ból ostry i przewlekły”,
 • „Asystent osoby niepełnosprawnej”.

Szkolenie praktyczne pn.:

 • „Instruktor symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie”,
 • „Instruktor symulacji przedmiotów specjalistycznych – pośrednia wierność”,
 • „Instruktor symulacji wysokiej wierności”,
 • „Egzaminator OSCE w pielęgniarstwie”,
 • „Higiena i profesjonalna dezynfekcja”,
 • „Podstawowe zabiegi resuscytacyjnych z użyciem AED”,
 • „Zasady przyjmowania, realizacji i dokumentowanie zleceń lekarskich przez pielęgniarki”.

<- Wróć do opisu głównego