mgr Dawid Makowicz

Zakład Pielęgniarstwa


Instruktor praktyk w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa, Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne oraz Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia. Koordynator programu Erasmus +, wpółopiekun Studenckiego Koła Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku, osoba odpowiedzialna na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz obstawy medyczne.