mgr Dawid Makowicz

Zakład Pielęgniarstwa


Instruktor w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa, Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne oraz Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia.

Specjalista Pielęgniarstwa Internistycznego.

Koordynator egzaminu dyplomowego oraz egzaminu OSCE, koordynator przedmiotu Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, współopiekun Studenckiego Koła Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku, osoba odpowiedzialna za szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz obstawy medyczne.