mgr Dawid Makowicz – Doświadczenie pozauczelniane


  • Zainteresowania zawodowe dotyczą Pielęgniarstwa Kardiologicznego, Pielęgniarstwa Ratunkowego, Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
  • Doświadczenie zawodowe zdobywane w Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Krośnie na stanowisku pielęgniarza.

<- Wróć do opisu głównego