mgr Danuta Kamińska – Życiorys naukowy


  • Od dnia 01 września 1988 r. – Nauczyciel przedmiotów tanecznych w Studium Animatorów Kultury w Krośnie,
    W okresie od 1993 r. do 2000 r. – Nauczyciel w Kolegium Nauczycielskim w Krośnie,
  • Od 1999 r. – Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,
  • Aktywnie uczestniczy w konferencjach, warsztatach, szkoleniach zajmując się tematyką związaną z tańcami integracyjnymi i animacją czasu wolnego,
  • Inicjatorka Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tanecznych Kaczucha – największej imprezy tanecznej w południowo – wschodniej Polsce.