mgr Barbara Baran – Życiorys naukowy


  • Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Lublinie, magister pielęgniarstwa.

Ukończone kształcenie podyplomowe

Kurs kwalifikacyjny pn.:

  • „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek”,

Kurs specjalistyczny pn.:

  • „Endoskopia dla pielęgniarek”,
  • „Resuscytacja krążeniowo oddechowa dla pielęgniarek i położnych”,
  • „Wywiad i badania fizykalne dla pielęgniarek i położnych”,
  • „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych”.

<- Wróć do opisu głównego