mgr Barbara Baran

Zakład Pielęgniarstwa


Instruktor praktyk w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, prowadzi zajęcia z przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia.Telefon: 13 43 755 50
E-mail: barbara.baran@pans.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur Pracownika