mgr Anna Hycnar – Najważniejsze publikacje


Artykuły naukowe

 1. Fachsprache versus Einfache Sprache und Leichte Sprache [w:] Annäherungen 4, Konin 2019.
 2. The Leichte Sprache Texts in Teaching German as a Foreign Language to Adults [w:] Across borders 7: cultures in dialogue, Krosno 2018.
 3. Rola eksperta w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli [w:] Problemy Współczesnej Neofilologii pod red. Anny Grabowskiej i in., PWSZ Tarnów 2013.
 4. Textsorten geschriebener Sprache im Fremdsprachenunterricht [w:] Sprache-Literatur-Kultur. Acta Germanica I pod red. prof. Marioli Wierzbickiej, PWSZ Krosno 2010.
 5. Efektywność uczenia języka obcego na poziomie zaawansowanym. Ograniczenia i szanse w nauczaniu osób z zaawansowaną znajomością języka obcego [w:] Aspekty rozwijania kompetencji komunikacyjnej języka obcego w kształceniu neofilologicznym, PWSZ Biała Podlaska, 2007.
 6. Anmerkungen zum Transfereffekt im fremdsprachlichen Unterricht [w:] Papers on Language Culture and Literature 2, Prace naukowo-dydaktyczne PWSZ w Krośnie, Zeszyt 19; PWSZ Krosno, 2005.
 7. Spracherwerbstheorien in der Unterrichtspraxis- Lehrbücher als Inputquelle [w:] Studia Germanica Resoviensia 2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 17; Wydawnictwo Uniwerystetu Rzeszowskiego, 2004.
 8. Feedback zum Unterricht [w:] Ziele und Methoden des germanistischen Lizenziat-Studiums Prace naukowo-dydaktyczne PWSZ w Krośnie, Zeszyt 2; PWSZ Krosno, 2003.

Referaty na konferencjach naukowych

 1. Intralinguale Übersetzung am Beispiel des Sprachkonzeptes Leichte Sprache, Across Borders VIII: Cultural and Linguistic Shifts in the 21st Century: PWSZ Krosno 2019.
 2. Fachsprache versus Einfache Sprache und Leichte Sprache, ZBLIŻENIA: językoznawstwo-translatoryka-literaturoznawstwo: PWSZ Konin 2017.
 3. Leichte-Sprache-Texte als verständlichkeitsoptimierte Inputs und Outputs im DaF-Unterricht fϋr Erwachsene, Across Borders VII: Tartu, Estonia 2017.
 4. Mikroprojekte im Erwachsenenbereich, Across Borders VI: The West looks East: PWSZ Krosno 2015.
 5. Rola eksperta w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli, Neofilologie XXI: PWSZ Tarnów 2010.

Popularyzacja nauki

Publikacje dydaktyczno-metodyczne

 1. Auf dem Weg zur kommunikativen Kompetenz – Progression im FS-Unterricht [w:] Hallo Deutschlehrer! Zeitschrift des Polnischen Deutschlehrerverbandes, Sonderausgabe 2003 (18); Hueber Polska, 2003.
 2. Thema: „Was ist gestern alles passiert?” – Erzählzeit Perfekt. Wiederholung/Sprechübungen; Thema: Automobilwesen-Autoteile, Autowerkstatt; Thema: Körperteile-Übungen; Thema: Arbeit am Text „Kündigungsgedanken“; Thema: Arbeit mit Wörterbuch [w:] Anregungen für einen kreativen Fremdsprachenunterricht Tipps und Tricks aus der Praxis, 2002.
 3. Formy i modele wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (współautorka), [w:] Biblioteczka WDN – Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli; Wydawnictwa CODN, 2000.