dr Wojciech Gołąb – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • W 2013 r. – Nagroda Rektora PWSZ w Krośnie,
  • Wielokrotne nagrody dyrektora MDK „Dom Harcerza” w Krakowie.