dr Wojciech Gołąb

Zakład Wychowania Fizycznego


Zainteresowania naukowe: antropologia sportu, teoria i praktyka treningu sportowego, kultura fizyczna, metodyka i systematyka nauczania ruchu. Prowadzone w przeszłości zajęcia: antropologia, antropomotoryka, biomechanika, gry i zabawy ruchowe, tenis stołowy, teoria treningu, łyżwiarstwo, obozy letnie – żeglarstwo, windsurfing, pływanie i ratownictwo, trening zdrowotny, obozy zimowe – narciarstwo, prowadzenie kursu na instruktora żeglarstwa, prowadzenie specjalizacji instruktorskiej z windsurfingu, prowadzenie specjalizacji instruktorskiej z narciarstwa alpejskiego, prowadzenie kursu instruktorskiego ze snowboardu. Obecnie: antropomotoryka, antropologia, biomechanika, rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży, obozy letnie.