dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU – Życiorys naukowy


 • 1990 r. – Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, na podstawie pracy magisterskiej: Małopolska rzeźba drewniana 1320-1380, promotor: prof. dr hab. Jerzy Gadomski,
 • 2004 r. – Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny – na podstawie dysertacji doktorskiej: Malarstwo w Krośnie w pierwszej połowie XVI wieku, promotor: prof. dr hab. Jerzy Gadomski,
 • 2020 r. – Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, postępowanie habilitacyjne na podstawie: Studia nad problematyką Hodegetrii Krakowskich w malarstwie małopolskim późnego średniowiecza,
 • Od 2002 r. – Wykładowca w Zakładzie Turystyki i Rekreacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,
  Promotor ponad 150 prac licencjackich (PWSZ w Krośnie) oraz 11 magisterskich (UR), głównie w zakresie znaczenia dziedzictwa kulturowego turystyce, w okresie od 2012 r. do 2016 – Kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji, funkcję tę objął ponownie w roku 2020,
  W okresie od 2005 r. do 2017 r. – Adiunkt w Katedrze Socjologii i Badań Kulturowych Turystyki Uniwersytetu Rzeszowskiego,
  Od 30 lat prowadzi badania naukowe w zakresie sztuki późnego średniowiecza i czasów nowożytnych,
 • Kierownik, współautor i główny wykonawca kilkunastu projektów naukowych oraz grantów naukowych realizowanych w Muzeum Narodowym w Krakowie, Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.