dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • 2008 r. i 2019 r. – nagroda im. Szczęsnego Morawskiego za najlepsze publikacje dotyczące Sądecczyzny,
  • 2008 r. – Nagroda Prof. Jerzego Z. Łozińskiego za najlepsze prace z polskiej historii sztuki „za wydanie czterech rękopiśmiennych inwentarzy zabytków Stanisława Tomkowicza”,
  • 2009 r. – „za całokształt działalności naukowej”, odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi,
  • 2015 r. – „za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki”, odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi,
  • 2019 r. – „za szczególne zasługi oświaty i wychowania” odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.