dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU – Doświadczenie pozauczelniane


  • W okresie od 1990 r. do 2005 r. pracował w służbie konserwatorskiej w Krośnie,
  • Inicjator i współautor Międzynarodowego Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce i na Podkarpaciu,
  • Inicjator i współautor Szlaku Dziedzictwa Kulturowego miasta Krosna,
  • Autor kilkudziesięciu studiów naukowych i unikatowych projektów w zakresie konserwacji zabytków architektury monumentalnej, rzeźby drewnianej oraz malarstwa sztalugowego i ściennego,
  • Inicjator i autor lub współautor kilku wystaw sztuki dawnej (1996, 2008, 2012, 2013, 2018),
  • Biegły Sądu Okręgowego w Rzeszowie w zakresie oceny i wyceny dzieł sztuki oraz ochrony i konserwacji zabytków,
  • I vice Prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Oddziału w Rzeszowie.