dr Leszek Habrat – Doświadczenie pozauczelniane


  • Nauczyciel mianowany,
  • Tłumacz przysięgły języka niemieckiego na liście Ministerstwa Sprawiedliwości.