dr Leszek Habrat

Zakład Komunikacji Międzykulturowej


Wykładowca w Instytucie Humanistycznym Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Specjalizuje się w historii i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego oraz w praktycznej nauce języka niemieckiego i tłumaczeniach. Jego zainteresowania naukowe dotyczą historii wojskowości, a szczególnie techniki wojskowej. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych, tłumacz licznych tekstów historycznych i turystycznych, tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Prowadzi zajęcia z zakresu historii i kultury, tłumaczeń pisemnych i ustnych, praktycznej nauki języka niemieckiego.