dr Leokadia Styrcz-Przebinda – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w latach od 2009 r. do 2019 r. – Nagrody Rektora PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie,
  • w 2016 r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej,
  • w 2017 r. – Złoty Medal za Długoletnią Służbę,
  • w 2018 r. – Nagroda Prezydenta Miasta Krosna za osiągnięcia w dziedzinie kultury,
  • w 2019 r. – Złoty Krzyż Zasługi.

<- Wróć do opisu głównego