dr Leokadia Styrcz-Przebinda

Zakład Komunikacji Międzykulturowej


Filolog – slawistka i polonistka. Obecne zainteresowania badawcze: językoznawstwo, komparatystyka slawistyczna ze szczególnym uwzględnieniem konceptów lingwokulturowych języka polskiego i rosyjskiego oraz literatura, łącznie z zagadnieniami przekładu w teorii i w praktyce. Współautorka nowego tłumaczenia powieści „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa (pierwsze wyd. 2016, drugie wyd. 2022).