dr Jolanta Wojtowicz – Życiorys naukowy


Posiada tytuł doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka. Studia ukończyła w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku Wychowanie techniczne z informatyką. Ponadto, ukończone studia wyższe zawodowe na kierunku Fizyka. Doktoryzowała się na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.


<- Wróć do opisu głównego