dr Jolanta Wojtowicz

Zakład Informatyki


W pracy naukowej zajmuje się zastosowaniami metod inteligencji obliczeniowej w różnych obszarach techniki. Od początku swojej pracy zawodowej jest związana z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie a obecnie z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Krośnie, gdzie pracuje na stanowisku starszego wykładowcy. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów Systemy Wspomagania Decyzji, Badania operacyjne oraz Podstawy programowania.Telefon: 13 43 755 70
E-mail: jolanta.wojtowicz@kpu.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur pracownika