dr Jolanta Wojtowicz – Najważniejsze publikacje


Czasopisma naukowe w języku polskim

Wajs W., Gancarz J.*, „Modelowanie efektu elektrohydrodynamicznego przy użyciu sieci neuronowych”, Computer Science, Kraków 2005.

Artykuły w materiałach konferencyjnych w języku angielskim

  1. Wojtowicz H., Wojtowicz J., Kozioł W., Wajs W. „Medical Decision Support System Architecture for Diagnosis of Down’s Syndrome”, Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2013, IEEE Conference Proceedings, pp. 179-182, Cracow, Poland, 2013. (indeksowane w Web of Knowledge)
  2. Wojtowicz H., Wojtowicz J., Wajs W. „The Design of Knowledge-based Medical Diagnosis System for Recognition and Classification of Dermatoglyphic Features”, Proceedings of 6th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, Springer – Verlag Lecture Notes in Artificial Intelligence LNAI , Subseries of LNCS, vol. 8398, pp. 13-22, Bangkok, Thailand, 2014. (indeksowane w Web of Knowledge).
  3. Wojtowicz J., Wojtowicz H., Wajs W. „Simulation of Electrohydrodynamic Phenomenon using Computational Intelligence Methods”, Proceedings of the 19th International Conference in Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems, KES 2015, Elsevier Procedia Computer Science, vol. 60, pp. 188-196, Singapore, 2015. (indeksowane w Web of Knowledge).
  4. Hajduk Z., Wojtowicz J. „Hardware Implementation of Fuzzy Petri Nets with Lukasiewicz Norms for Modelling of Control Systems”, Proceedings of 8th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, Springer – Verlag Lecture Notes in Artificial Intelligence LNAI , Subseries of LNCS, vol. 9621, pp. 449-458, Da Nang, Vietnam, 2016. (indeksowane w Web of Knowledge)

Artykuły w materiałach konferencyjnych w języku polskim

  1. Wajs W., Gancarz J.*, Wojtowicz H., „Symulacja i metoda optymalizacji efektu elektrohydrodynamicznego”, XVI Międzynarodowe Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów, wydawca wydział IMiR AGH w Krakowie 2005, Zakopane 2005.
  2. Wajs W., Wojtowicz H., Wojtowicz J., „Klasyfikacja odcisków palców przy użyciu algorytmów inteligencji obliczeniowej w diagnostyce medycznej”, Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki, red. Zdzisław Kowalczuk, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT,
    (Automatyka i Informatyka : technologie informacyjne, automatyka, diagnostyka ; vol. 6). — Opis częśc. wg okł. — ISBN 978-83-926806-2-8. – S. 251–258 – Bibliogr. s. 257–258, Diagnostyka Procesów i Systemów, Gdańsk 2009. Monografia.
  3. Wajs W., Wojtowicz H., Wojtowicz J., „Rozpoznawanie wzorców odcisków palców w diagnostyce medycznej”, Techniki Przetwarzania Obrazu 2010, ISBN 978-83-7207-919-0, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.

* – nazwisko panieńskie.


<- Wróć do opisu głównego