dr Joanna Kułakowska-Lis – Życiorys naukowy


  • Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim,
  • W 1994 r. otrzymała dyplom z wyróżnieniem i uzyskała stopień magistra. Praca magisterska, przygotowana pod kierunkiem prof. Mariana Tatary została wydana w formie książkowej,
  • W 2005 r. obroniła pracę doktorską na UJ, otrzymując tytuł naukowy doktora.

Związana z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie od 1999 r. Wcześniej pracownik Kolegium Nauczycielskiego w Krośnie. W okresie od 2012 r. do 2016 r. kierownik Zakładu Filologii Polskiej. Obecnie wykładowca w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej. Prowadzi również zajęcia w podyplomowej Szkole Retoryki i na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

W ramach seminarium dyplomowego wypromowała ponad 70 licencjatów. W ciągu 25 lat pracy dydaktycznej prowadziła liczne przedmioty, tj. historia literatury, literatura dla dzieci i młodzieży, praktyczna stylistyka, redakcja i edycja tekstu, historia książki, podstawy retoryki.