dr Joanna Kułakowska-Lis – Najważniejsze publikacje


  • Motifs of Folk Tales and Legends in Adam Mickiewicz’s Ballads, La questione Romantica, Ballads and Narrative Poetry, Dicembre 2009, Napoli.
  • Współdziałanie, kompromis, harmonia. Współpraca redaktora z projektantem… [w:] W poszukiwaniu odpowiedniej formy, red. M. Komza, Wrocław 2012.
  • Droga na Sybir jako szczególna forma tułaczki Polaków [w:] Obrazy drogi w literaturze i sztuce, red. J. Adamowski i K. Smyk 2012.
  • Kształt edytorski wybranych wydań baśni Hansa Chrystiana Andresena [w:] Andersenowskie inspiracje w literaturze i kulturze polskiej, Toruń 2017.
  • Przypisy jako wyzwanie redakcyjne, „Sztuka Edycji”, Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 2017, nr 2.