dr Joanna Kułakowska-Lis – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Kilkukrotnie otrzymywała Nagrodę Rektora PWSZ w Krośnie.