dr Joanna Kułakowska-Lis – Doświadczenie pozauczelniane


Stypendystka programu Erasmus+, w ramach którego prowadziła zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech i na Uniwersytecie Pétera Pázmánya na Węgrzech.

Przez 10 lat pracowała jako redaktor prowadzący w Wydawnictwie BOSZ, stale współpracuje z licznymi wydawnictwami jako redaktor. Redaguje wydawnictwa naukowe publikowane przez macierzystą uczelnię. Pełni funkcję Sekretarza Redakcji rocznika „Studia Pigoniana” oraz wydawnictwa uczelnianego.