dr inż. Zbigniew Kiełbasa – Doświadczenie pozauczelniane


  • Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.

Tłumaczenie stron internetowych:

  • Udział w „Przetłumaczeniu 247 składników strony internetowej Access Steel z języka angielskiego na polski i przygotowanie danych w formie wymaganej do publikacji w Internecie”. Praca zespołowa – realizowana w ramach umowy pomiędzy: CTICM, Espace Technologique, L’orne des Merisiers, Immeuble Apollo, 91193 Saint-Aubin, France, a Politechniką Rzeszowską, 2009.