dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Zakład Budownictwa


Promotor około 30 prac dyplomowych i inżynierskich z zakresu budownictwa w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. W okresie pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie prowadził wykłady, seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe, recenzował prace dyplomowe. Prowadzi zajęcia z zakresu Mechaniki Budowli i Wytrzymałości materiałów. Telefon: 13 43 755 90
E-mail: zbigniew.kielbasa@kpu.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur pracownika