dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Zakład Budownictwa


Promotor około 30 prac dyplomowych i inżynierskich z zakresu budownictwa w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. W okresie pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, a później w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie prowadził wykłady, seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe, recenzował prace dyplomowe. Prowadzi obecnie zajęcia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie z zakresu Mechaniki Budowli i Wytrzymałości materiałów. Telefon: 13 43 755 90
E-mail: zbigniew.kielbasa@pans.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur pracownika