dr inż. Tomasz Pytlowany – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
  • Liczne nagrody Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie,
  • Dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszy referat młodego naukowca w ramach 57 Komitet Nauki Krynica organizowanej przez Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 2012 r.,
  • w 2015 i 2013 r. – Wyróżnienie przez Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk,
  • w 2012 r. – wyróżnienie przez Komitet Naukowy Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

<- Wróć do opisu głównego