dr inż. Szymon Polaszczyk – Doświadczenie pozauczelniane


  • Wiceprezes Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
  • Przewodniczący Kolegium Sędziów MZSS oraz członek Zarządu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.