dr inż. Szymon Polaszczyk

Zakład Zielarstwa


Jego zainteresowania skupiają się wokół zagadnień związanych z edukacją żywieniową, zdrowiem człowieka, żywieniem w sporcie oraz zagadnieniami związanymi z technologią produkcji żywności. Od wielu lat współpracuje ze środowiskiem strzelców sportowych w zakresie edukacji żywieniowej i wspomagania żywieniowego. Pracował na stanowiskach związanych z zarządzaniem różnymi jednostkami uczelnianymi. W Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie prowadzi zajęcia dla studentów kierunków Zielarstwa oraz Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności.