dr inż. Stanisław Rymar – Życiorys naukowy


Wykształcanie:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – doktorat na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu w dyscyplinie Geofizyka Otworowa  (1996)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie –studia magisterskie na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu (1980)

Szkolenia studyjne i certyfikaty:

 •  certyfikat z nauki języka angielskiego w Chicago City Wide College (USA) – 1982
 • certyfikat szkolenia studyjnego w zakresie szkoleń modułowych (system MES) – Granfield University (Anglia) – 1995
 • certyfikat szkoleń rozwoju Służb Społecznych Międzynarodowej Organizacji Pracy ILO  Turyn (Włochy) – 1995

Specjalizacje zawodowe – uprawnienia państwowe:

 • Wyższy Dozór Górniczy – kierownictwo ruchu zakładów górniczych (OUG Krosno, 1978)
 • Średni Dozór Górniczy – kierownik budowy kopalń nafty i gazu (OUG Krosno, 1978)
 • państwowe uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci i urządzeń gazowniczych (UW Krosno, 1979)
 • inżynier górniczy III stopnia (Wspólnota Węgla Kamiennego, Katowice 1978)
 • inżynier górniczy I stopnia (Minister Gospodarki, Warszawa 1997)
 • I stopień specjalizacji zawodowej inżyniera w kierunku górnictwa nafty, gazu i surowców płynnych (Minister Edukacji Narodowej, Warszawa 1991)
 • II stopień specjalizacji zawodowej inżyniera w zakresie zastosowania inżynierii wiertniczej, techniki gazowniczej oraz metod geofizycznych da celów ochrony środowiska – dziedzina ogólnotechniczna (FSNT – NOT, Warszawa 1998)
 • certyfikat obsługi zestawów georadarowych IDS-RIS ONE oraz analizy oprogramowania w konfiguracji do badań geologicznych (SEJS-COM, Kraków 2012)
 • I stopień specjalizacji zawodowej nauczycielskiej w zakresie nauczania przedmiotów górniczych (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Katowice 1994)
 • II stopień specjalizacji zawodowej nauczycielskiej w zakresie nauczania przedmiotów górniczych (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Katowice 1994)

<- Wróć do opisu głównego