dr inż. Marek Gransicki – Doświadczenie pozauczelniane


Czynny zawodowo architekt, autor przeszło 300 dokumentacji projektowych i wykonawczych m.in. projektu rewitalizacji zespołu staromiejskiego w Dukli w tym projektu adaptacji piwnic przedprożowych do ruchu turystycznego, przebudowy budynku Urzędu Gminy w Dukli i Domu Ludowego w Jaśliskach. Autor technologii budowy drewnianych domów prefabrykowanych dla firmy „Proins” z Krakowa. Uczestnik badań archeologicznych w strefie rynku w Dukli, komorze celnej w Dukli, w zabytkowych piwnicach w strefie rynku w Jaśliskach oraz na zamku Kamieniec w Odrzykoniu i Golesz w Krajowicach. Wykonawca koncepcji rekonstrukcyjnej i makiety zamku Golesz. Wykonawca kilkunastu budynków drewnianych w technologii szkieletowej i zrębowej w tym z użyciem materiałów termoizolacyjnych – drewnopochodnych. Realizacja pierwszej w Krośnie aktywnej nie pasywnej termoizolacji starego budynku. W przeszłości zatrudniony w pracowniach projektowych, urzędach administracji lokalnej, firmach wykonawczych. Współpracownik firm budujących z drewna w różnych technologiach.