dr inż. Marek Gransicki

Zakład Budownictwa


Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki: Nowoczesnych technologii budowlanych szczególnie z zakresie budownictwa drewnianego i gospodarki zrównoważonej, energooszczędnej i OZE oraz historii architektury i konserwacji, szczególnie w zakresie zabytków budownictwa regionalnego. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie prowadzi zajęcia z zakresu budownictwa ogólnego, historii i tradycji budownictwa, nowoczesnych technologii budowlanych, recyklingu materiałów budowlanych i komputerowego wspomagania projektowania. Organizator i współorganizator dwóch konferencji naukowych na PWSZ i na AGH w Krakowie.Telefon: 13 43 755 90
E-mail: marek.gransicki@kpu.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur pracownika