dr inż. Małgorzata Górka – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • W 2016 r. – Wyróżniona nagrodą I stopnia w kategorii  prac doktorskich i habilitacyjnych, nadana przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie za rozprawę doktorską, nt. Innowacyjność rolniczych spółdzielni produkcyjnych a ich efektywność produkcyjno-ekonomiczna na przykładzie województwa podkarpackiego”- 24.06.2015 r. Warszawa, 2006-2007, 2010-2018,
  • 11 Nagród Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.