dr inż. Magdalena Dykiel – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Medal Brązowy za długoletnią służbę [leg. Nr 282-2018-76],
  • Ośmiokrotnie nagradzana nagrodą Rektora PWSZ w Krośnie.