dr inż. Maciej Lewandowski

Zakład Inżynierii Produkcji i Środowiska


Doktor nauk technicznych, specjalność maszyny i urządzenia energetyczne. Zakres zainteresowań naukowych to procesy energetyczne w rozdrabnianiu strumieniowym materiałów bardzo twardych oraz wybrane zagadnienia z konstrukcji maszyn i urządzeń energetycznych. Jest autorem i współautorem wielu opracowań i ekspertyz wykonanych z zakresu maszyn i urządzeń energetycznych , gospodarki energetycznej – audytingu zakładów, wentylacji obiektów i pojazdów. Specjalne zainteresowanie to problemy mikronizowania materiałów bardzo twardych w młynach strumieniowych.